Adeps

ADEPS is een administratieve dienst van het Ministerie van de Franse Gemeenschap van België die belast is met de bevordering van sport en lichamelijke opvoeding bij de bevolking van de Franstalige gemeenschap. De naam is een acroniem voor "Administration de l'Éducation physique, du Sport et de la Vie en Plein Air"

https://www.sport-adeps.be/