CLUBS:   Boxers and Records (Alphabetical ) 

Vlaamse Liga Part 1 provincies Vlaams Brabant +Antwerpen +Limburg en Brussels Gewest

A &   C - D &   F - G - H &

Vlaamse liga Part 2  provincies Oost en West  Vlaanderen

 

  J - K - L & M     N - O - P - Q & R
Ligue Francophone Part 1  (BRW)    S - T & U           V - W - X - Y & Z
Ligue Francophone Part 2 (H/N)     

     SUSPENSIONS LIST

Ligue Francophone Part 3 (L/L)       

Boxliga der Deutschspraghigen    Gemeinshaft